Školení WordPress pro TV Přerov

Školení WordPress pro TV Přerov

Na podzim loňského roku jsme úspěšně školili TV Přerov na téma „Jjak vytvořit webové stránky pomocí redakčního systému WordPress“. Společnost Televize Přerov zahájila své vysílání již v roce 1994. Mezi hlavní doménu Televize Přerov patří zpravodajství o aktuálním dění přerovského regionu. Dále se TV Přerov zabývá publicistikou, dokumentární tvorbou a reklamní tvorbou.

Školení WordPress pro Televizi Přerov

školení WordPress

Školení WordPress probíhalo dle nových trendů z oblasti digitálního marketingu a bylo určeno všem pracovníkům, kteří mají na starosti firemní webové stránky. Cílem tohoto kurzu je efektivně spravovat svoje firemní stránky pomocí redakčního systému WordPress. Dalším cílem tohoto kurzu bylo umět nainstalovat a používat přídavné pluginy. Obsahem tohoto kurzu bylo dále seznámení se s teorií a terminologií vzhledem k redakčním systémům. Součástí kurzu byla i praktická ukázka využití nástrojů WordPressu. Dále se na kurzu řešila problematika optimalizace webových stránek pomocí SEO. Ukázali jsme si i to, jak můžeme využívat Google Analytics nebo Google search console a Google Trends.

Školení probíhalo v prostorách TV Přerov a trvalo 5 dní po 8 hodinách, tedy celková délka školení byla 40 hodin. Jednalo se o zakázkové školení vytvořené přímo dle potřeb TV Přerov. Školení bylo přizpůsobené pro jejich obor, bylo tedy zaměřené na zpravodajství, probíraná témata byla zaměřená na videa a také na zobrazení textů dle české normy. TV Přerov přecházela z jiného systému a to z Joomla na systém WordPress.

Proč CMS WordPress?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Jedná se o jeden z TOP3 open-source redakčních systémů (angl. CMS) a zároveň má velkou komunitu a je zde alespoň mírná jistota, že tento systém se bude ještě dlouho udržovat a bude dost specialistů, kteří se budou WordPressu věnovat. Toto tvrzení podpoříme i daty z Google Trends.

Celosvětová data od roku 2004

Česká data od roku 2004

Kurz proběhl v pořádku a jsme velmi rádi za kladné hodnocení, které se k nám dostalo od našeho spokojeného zákazníka. Veškerá administrace spojená s kurzem byla v pořádku a celý průběh tohoto kurzu taktéž. Jednatel společnosti pan Ing. Pospíšilík byl s realizací kurzu spokojen, dle zpětné vazby od účastníků školení a vyjádřil se ke kurzu následovně:

Výše uvedená služba byla dodána Ing. Podmolíkem. Vzhledem k jeho praktickým zkušenostem se správou webu ve WordPressu byla výuka doplňována informacemi a radami, které určitě využije každý webový administrátor“.

Pokud máte i vy zájem o kurzy z oblasti digitálního marketingu, podívejte se na aktuální termíny na naší webové stránce Digitální marketér v záložce termíny. V případě dotazů se nám ozvěte na email LPodmolik.ml@poc-sluzba.cz

Ostatní
Digitální marketing, Google Analytics, Google Trends, seo, wordpress

Archivy

Nové termíny kurzů na rok 2018
Připravili jsme pro vás semináře z oblasti digitálního marketingu

Další podobné články